Firma Petr Solnička byla založena v roce 1997 jako fyzická osoba.

preventivní prohlídky spalinových cest
autorizované měření emisí a kontrola spalinových cest dle zákona 86/2002
vystavení revizních zpráv na spalinové cesty
čištění komínových průduchů
navrhování, výpočty a realizaci spalinových cest
frézování komínových průduchů
vložkování komínů z materiálu Al a Ak
stavění fasádních systémových komínů
kontrolu komínovou kamerou
Petr Solnička
Kvasín 38, 539 73 Skuteč
Telefon : +420 469 350 259 Mobil : +420 721 247 102
E-mail : solnicka.kominicek@tiscali.cz